datxanhdiaoc.com
Nghị quyết 61 mở ra hướng đi mới cho gói 30,000 tỷ
Nghị quyết 61 tháo gỡ khó khăn cho gói 30,000 tỷ, người vay được tăng thời gian vay ưu đãi và bãi bỏ quy định về diện tích dưới 70 m2 và giá bán dưới 15 triệu.