datnen.edu.vn
Lựa chọn dịch vụ thi công điện năng lượng mặt trời áp mái 2019
giá điện điện mặt trời áp mái giá bao nhiêu? Về giá cho lắp một hệ thống năng lượng mặt trời áp mái sẽ phụ thuộc vào đó là loại pin nào. COHUCO đang lắp 2 loại pin chính đó là Poly và Mono có công suất từ 330W đến 370 với chi phí lắp …