datavergi.com
İzaha Davet
√ 482 Sıra Nolu V.U.K. Genel Tebliğinde belirtildiği üzere; İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitle…