dataspelsbranschen.se
Över tusen nya jobb inom dataspel förra året
Antalet anställda ökade 2017 med 24% eller 1047 heltidstjänster. Nästan en fördubbling av antalet nyanställda jämfört med 2016, och lika många som arbetade totalt i branschen under 2007.