dasarxeio.com
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με τους όρους χρηματοδότησης των δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων | dasarxeio.com
Τους όρους και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας χρηματοδότησης των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθορίζει η ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ…