dasarxeio.com
∆ήλωση βοσκήσιμων γαιών | dasarxeio.com
Η κατά τόπους αρμόδια δασική αρχή (∆ασαρχείο ή ∆/νση ∆ασών άνευ ∆ασαρχείου) να πληροφορεί, για την έκταση για την οποία ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει…