dasarxeio.com
Εγκύκλιος: «Υποβολή Έκθεσης Αντίκρουσης στο Αρµόδιο Δικαστήριο». | dasarxeio.com
Κατόπιν τούτου παρακαλούµε σύµφωνα µε τα υποδεικνυόµενα στην ανωτέρω εγκύκλιο όπως, για τις ανωτέρω περιπτώσεις, να υποβάλλετε έκθεση αντίκρουσης στα αρµόδια ∆ικαστήρια…