darucomputers.wordpress.com
За Дару PC
Your Personal IT Consultant | Вашият Персонален ИТ Консултант Проектът ДАРУ КОМПЮТРИ стартира през 2012 г в гр. Варна, като комбинация на търговски и инженерен опит в областта на информационните те…