darktown.cz
Karmínové Písky / Crimson Sands - Darktown.cz - Creepypasty česky
Ten zvuk rozbití palivové nádrže ho zvedl z jeho koženého sedadla. Jak dopadl na svá chodidla, tak popadl starý zrezavělý hasící...