dariusz.wieckiewicz.org
Średnia akademicka - Dariusz Więckiewicz
Arkusz kalkulacyjny XLS do wyliczania średniej akademickiej, czyli średniej ocen wg. systemu stosowanego na studiach wyższych. Skrócony sposób obliczeń: Suma (godziny zajęć * ocena ) dzielone przez Sumę godzin Pobierz plik Podobne