dariusz.wieckiewicz.org
Plan Spłaty Kredytu - Dariusz Więckiewicz
Plan spłaty kredytu jest Arkuszem kalkulacyjnym XLS do przeznaczenia studyjnego, dla osób mających na etapie kształcenia przedmiot związany z Organizacją i Zarządzaniem (szczególnie w odniesieniu do studentów Politechniki Koszalińskiej). Arkusz przedstawia sposób obliczeń dla dwóch metod: kapitałowej i annuitetowej. Pobierz plik Podobne