darinews.net
آیا امریکا می‌تواند «نقشه‌ی راه طالبان» را به همه تحمیل کند؟
فردوس -روزنامه هشت صبح برخی از رسانه‌ها خبر داده‌اند که در نشست خلیل‌زاد با نماینده‌گان گروه طالبان جانب طالب‌ها پیشنهاد کرده‌اند که حکومت موقت به رهبری یکی از شخصیت‌های نزدیک به مرحوم محمدظاهر شاه…