darinews.net
اقامت دانشجویان تبعه افغانستان در ۱۹ ولایت ایران ممنوع شد
اداره ارزیابی و آموزش ایران اقامت آن دسته از متقاضیان ورود به دانشگاه‌های ایران را که تبعه افغانستان هستند در سطح ۱۹ شهر ممنوع اعلام کرد. این دانشجویان همچنین اجازه ندارند که در رشته‌های مرتبط با ف…