darihari.wordpress.com
Sudah Jarang Malam Mingguan
Ketika kebanyakan sebaya-sebaya kita yang “latah” pada tren sosial seperti ini, mereka (baca: kalian) justru membentuk sebuah pembelotan untuk memanfaatkan peluang. Daripada memanfaatka…