darabuccatala.wordpress.com
‘Sonet mig tapat amb un llençol’, de Joan Brossa
. SONET MIG TAPAT AMB UN LLENÇOL Blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc sota blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc bla…