darabuccatala.wordpress.com
Una endevinalla de Josep-Francesc Delgado
. SEMPRE ES COMPORTA Aquesta cosa no et porta mai res. Sempre es comporta muda com la tomba. S’està quieta, llisa, recta i dreta. És plana, i no torta. Si no la veus al mig del pas, hi toparà…