dansk8bit.dk
Links
Der findes heldigvis andre der arbejder på at bevare fortidens software og tidsskrifter samt udvikle ny software. Her er nogle af dem jeg er stødt på: teksteventyr.dk En herlig side dedikeret til n…