danmarksfrihedsraad.com
Støt borgerforslag om opdatering af straffeloven!
En række gode danske borgere har stillet et yderst fornuftigt og relevant borgerforslag om justering af straffelovens kapitlet om landsforræderi. Vi kan kun opfordre alle til straks at skrive under…