danmarksfrihedsraad.com
En bestialsk og pervers praksis
Et borgerforslag vil efter alt at dømme endelig tvinge politikerne på Christiansborg til at tage stilling til en pervers og bestialsk form for børnemishandling, hvis eneste begrundelse bunder i pri…