danmarksfrihedsraad.com
Ordbog over vigtige begreber
Sproget har til alle tider været et vigtigt redskab for magthaverne. Med det har de til enhver tid forsøgt at påvirke folkets opfattelse af tingene – thi sproget former bevidstheden. Man anvender s…