daniellenys.com
Een poging tot produktfotografie
En wat is fijner dan oefenen met juweeltjes.