danieljaszcz.blog
ZWIERZ ZIMANDA NA WOLNOŚCI, CZYLI CZYM JEST SJUŻET I JAK EWOLUOWAŁ PRZEZ LATA
Od czasów I wojny światowej do lat trzydziestych XX wieku grupa rosyjskich badaczy literatury konstruowała to, co dziś nazywamy rosyjską szkołą formalną. […]