danieljaszcz.blog
MYSZKA WYCHODZI Z SZAFY W BÓLACH, CZYLI FILMY DISNEYA A MOC PERFORMATYWNOŚCI W KSZTAŁTOWANIU STEREOTYPÓW
O Judith Butler pisałem już w eseju „Uwikłani w małżeństwo, czyli teoria Judith Butler a film »Żona« (2017)”. Badaczka jest prawdziwą ikoną gender studies. Za jej najważniejsze osiągnięcia uznałbym…