danielapatrascu.wordpress.com
Ziduri de plumb
Când iubești un zid de piatră totul pare incolor, înzecit, sufletu-ți iartă, în flăcări zaci sub covor. Dai să te ridici o vreme zidul rece te oprește, trupul neîncetat îți geme, ura zidului strive…