danielapatrascu.wordpress.com
Vis ars în zbor
Ţi-aș fi în zori de zi punctul pe i, dar m-ai omite uneori ca și când câmpul plin cu flori s-ar năpusti asupra mea și m-ar vâna. . Ţi-aș fi ceea ce n-ai simțit nicicând, un lanț de stele prins de …