danielapatrascu.wordpress.com
Neînţeles descântec
Cum să-nţelegi poetul când el din jar mănâncă, din jar se-adapă, zilnic, în flăcări se-ntregeşte, din lacrima de lună el curge ca o stâncă… cum să-nţelegi poetul, când plânge şi-nfloreşte? Cu…