danielapatrascu.wordpress.com
Clasat
Acum e mai bine dar ieri, întrebam de tine sub seri. . O voce plăpândă şoptea încercând s-ajungă o stea. . în noaptea pustie aprind o luna zglobie şi tind să-mi pierd amintirea pe drum să-ţi ascund…