danielapatrascu.wordpress.com
Verde de fistic
Mă lepăd de fereastra sărutului bezmetic, istovitor de dulce, nemuritor alint. descopăr sub securea ce taie depărtări strigătul din pădurea ce-a desfrunzit uitări. pe pieptul tău mă vindec înveşm…