danielapatrascu.wordpress.com
Zeiţa ce-ţi aşterne vers
Visez cum te caut şi-ades rătăcesc prin codru de vise, stingher, în noaptea mai albă ca luna, râvnesc la stele înşirate pe cer. Visez cum mă cauţi prin lan de dureri, prin lacrimi vărsate de chin, …