dangthuongtin.com
Sự nghiệp của bạn, thành hay bại đều từ việc tiêu xài thời gian mà ra: Bí quyết thảnh thơi ngay cả khi "bận bù đầu, bù cổ" - Đặng Thương Tín
Nếu bạn luôn lấy “không có thời gian” làm cớ, thời gian sẽ là kẻ thù của bạn. Nếu bạn biết cách chi tiêu, thời gian chính là bạn bè của bạn. 01 Koko là một người du lịch viết về chuyên mục ẩm thực. Chúng tôi quen biết nhau trong một lần du lịch, vừaRead More