dangthuongtin.com
Nhẫn nhịn không phải yếu hèn, và thời gian sẽ trả lại sự tôn nghiêm cho bạn - Đặng Thương Tín
Nhiều năm đã trôi qua như vậy, đến bây giờ anh mới nhớ lại câu nói năm nào của mẹ. Quả thật, thời gian đã âm thầm trả lại hai chữ “tôn nghiêm” cho anh… Nhiều năm đã trôi qua như vậy, đến bây giờ anh mới nhớ lại câu nói năm nào của mẹ.Read More