dangthuongtin.com
Người quân tử chắc chắn phải chú ý đến 8 kiểu người này trong đời - Đặng Thương Tín
Cổ nhân ví người quân tử như viên ngọc đẹp, tuy có góc cạnh, gai góc nhưng lại không làm tổn thương người khác. Vậy nên, là quân tử chắc chắn sẽ lưu ý 8 điểm này. 1. Người chỉ vì hả hê nhất thời mà trút giận lên người khác Tuân Tử từng nói:Read More