dangkhanhmusics.com
VOVN-Âm-Thanh & Ngôn-Từ – 2004
VOVN-Âm-Thanh & Ngôn-Từ: 2004-02-11 – 2004-02-18, Concerto No.2 của Chopin, chương 2 & chương 4 VOVN-Âm-Thanh & Ngôn-Từ 2004-02-25: Cầm Sắt (Lý Thương-Ẩn) – Kiều (Nguyễn Du) – Norturnes…