dangkhanhmusics.com
VOVN-Âm-Thanh & Ngôn-Từ – 2003
VOVN-Âm-Thanh & Ngôn-Từ: 2003-05-22, Nước Triết-Khuê & Nàng Chiết-Quế VOVN-Âm-Thanh & Ngôn-Từ 2003-06-18: “Nụ Hôn Đầu” – Trần Dạ-Từ VOVN-Âm-Thanh & Ngôn-Từ 2003-06-25: “Ave Maria” –…