dangkhanhmusics.com
Lời Nhạc Đăng Khánh
Lời nhạc bài “Biển Sầu Mênh-Mông” – Sáng-tác: Nhạc-sĩ Đăng Khánh Lời nhạc bài “Biển Vắng” – Sáng-tác: Nhạc-sĩ Đăng Khánh Lời nhạc bài “Cánh Hoa Xưa” – Sáng-tác: Nhạc-sĩ Đăng Khánh Lời nhạc bài “Cun…