dangkhanhmusics.com
Này Em Có Nhớ (Hello, Forgetful Girl!) – Trần Thu Hà
VOVN Concert 2008 Như Cánh Vạc Bay