dangkhanhmusics.com
35 năm Báo Người Việt.
WESTMINSTER (NV) – “Nói thực với quí vị, bà xã tôi ‘muốn khóc’ vì con gái dành chỗ đi tham dự lễ phát thưởng cuộc thi viết và tiệc kỷ niệm 35 năm thành lập báo Người Việt.” Ðó là …