dangkhanhmusics.com
VOVN-Âm-Thanh & Ngôn-Từ 2004- 10/13 – 10/20: Phong-Thần
Phần 1 Phần 2