dangkhanhmusics.com
Thi tính trong ca từ nhạc Ðăng Khánh
Du Tử Lê Từ nhiều chục năm qua, đã có khá nhiều những nhân vật tên tuổi trong văn giới viết, nói về cõi giới âm nhạc Ðăng Khánh. Nhưng, có dễ chưa một ai nói về tố chất thi sĩ hay, sự giầu có thi t…