dangkhanhmusics.com
Trò chuyện với nhạc sĩ Đăng Khánh (Kỳ 2)
Câu hỏi của độc giả Hiếu Đặng (Santa Ana) “Gần đây có tác giả nào, hay bài thơ nào làm ông rung động?” *Nhạc sĩ Đăng Khánh trả lời: Cách đây gần một tháng, hoạ si Đinh Cuờng đã có nhã ý…