dangkhanhmusics.com
Trò chuyện với nhạc sĩ Đăng Khánh
dutule.com (ngày 30 tháng 11 – 2012): Là nhạc sĩ chủ trương mỗi ca khúc phải là một tác phẩm, nên tỷ lệ những sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Đăng Khánh được giới thưởng ngoạn yêu thích là con số rất …