dangkhanhmusics.com
Bình-Luận về Nhạc Jazz
Vào khoảng thời gian Stravinsky và Schoenberg thổi một làn gió mới vào ngôn ngữ âm nhạc Âu Châu thì ở bên Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ xuất hiện một thể nhạc mới gọi là: Nhạc JAZZ. Nhạc JAZZ Nhạc Jazz đế…