dangkhanhmusics.com
Phương Hoa, từ trái tim, tới rừng cây cho bóng mát.
dutule.com (Bài nói chuyện trong chương trình “Tình ca muôn thuở,” Houston, Texas, Chủ Nhật, ngày 15 tháng 10 năm 2012). Tôi không nhớ tôi đã có bao lần, được đứng trước quý vị và các bạn &#8211…