dangkhanhmusics.com
70 Năm Tình-Ca Trong Tân-Nhạc Việt Nam (Hoài Nam): #25,26 – Phạm Đình Chương
Phần 1 Phần 2