dangkhanhmusics.com
Thư Tháng Tám, Giữ Đời Cho Nhau
Bạn tôi, Dưới dàn chanh dây của T., với những trái chanh chen chúc, nhấp nhô như những vỉ trứng ngỗng, sơn xanh, treo-ngược-ước-mơ từng mùa, ngắn ngủi một đời người, tôi mới có gần trọn một buổi ch…