dangkhanhmusics.com
VOVN-Âm-Thanh & Ngôn-Từ 2004-02-25: Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ (Trương Nhược-Hư)
Visit the post for more.