dangkhanhmusics.com
70 Năm Tình-Ca Trong Tân-Nhạc Việt Nam (Hoài Nam): #12 – Nguyễn Thiện Tô – Nguyễn Văn Quý – Hoàng Dương
Visit the post for more.