dangkhanhmusics.com
Buồn Vào Hồn Không Tên – Tưởng Năng Tiến (Viết về Nhạc sĩ Trúc Phương)
Có lần, tôi nghe giáo sư Nguyễn Văn Lục phàn nàn: “Người cộng sản có một sự sắp xếp rất máy móc, đơn giản về con người và sự việc. Hoặc họ coi là bạn, hoăc là kẻ thù của họ. Miền Nam sau 1975 có ch…