dangkhanhmusics.com
Nghe Nhạc Đăng Khánh: Album “Mắt Em Vương Giọt Sầu”
#1: Dù Nghìn Năm Qua Đi #2: K. Khúc Của Lê #3: Tiễn Em Chiều Mưa #4: Yêu Dáng Em Xưa #5: Đến Em Chiều Qua #6: Đừng Email Cuồng Điên #7: Giấc Mơ Đời Tôi #8: Hạt Mưa Bay Cuối Đời #9: Em Ngủ Trong Một…