dangkhanhmusics.com
Nghe Nhạc Đăng Khánh: Album “Làm Sao Tôi Biết”
#1: Làm Sao Tôi Biết #2: Cánh Hoa Xưa #3: Cung Đàn Xưa #4: Giấc Mơ Đời Tôi #5: Lệ Buồn Nhớ Mi #6: Ly Café Buổi Sáng #7: Biển Sầu Mênh-Mông #8: Yêu Dáng Em Xưa #9: Tiễn Em Chiều Mưa #10: Mắt Em Vươn…